Przejdź do treści głównej

Do: Rada Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Apel o odebranie medalu UMCS Przemysławowi Czarnkowi

Apel o odebranie medalu UMCS Przemysławowi Czarnkowi

Zwracamy się do Rady Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie o odebranie medalu Przemysławowi Czarnkowi, znanemu z wypowiedzi obraźliwych wobec obrońców polskiej demokracji, przedstawicieli mniejszości narodowych i seksualnych.

Przyznanie Przemysławowi Czarnkowi tego medalu uważamy za niezgodne z art. 11 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ust. 1, p.7), który to artykuł mówi, iż zadaniem polskich uczelni jest „wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka”.

Jest to także wyraz całkowitego lekceważenia etycznych norm akademickich przez inicjatora przyznania tego medalu panu Czarnkowi, rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego.

Odebranie medalu Przemysławowi Czarnkowi przywróci poczucie ładu i sprawiedliwości pracownikom, studentom i absolwentom UMCS w Lublinie oraz wszystkim ludziom przywiązanym do wartości etosu akademickiego w Polsce.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Przemysław Czarnek wielokrotnie dał dowody, że nie szanuje zasad demokracji ani praw człowieka. Dawał także przykład łamania norm akademickich, w szczególności poprzez wielokrotne wypowiadanie twierdzeń fałszywych w imię interesów partyjnych, krzywdząc zarazem swoimi słowami wielu ludzi.

Pan Czarnek m.in.:
• obrażał ludzi demonstrujących na ulicach polskich miast, w tym także profesorów akademickich występujących w obronie zasad demokracji, nazywając ich na zgromadzeniu nacjonalistów m.in. „esbekami, kapusiami i komunistami”;
• bezpodstawnie oskarżył szefa lubelskiego oddziału Towarzystwa Ukraińskiego za to, że ten przypomniał zbrodnię wojenną na ludności ukraińskiej w Sahryniu w 1944 r.;
• obrażał osoby należące do mniejszości seksualnych, określając nieheteronormatywne orientacje seksualne mianem „zboczeń i dewiacji” i odmawiając przedstawicielom tych mniejszości praw człowieka, m.in. ochrony przed dyskryminacją, prawa do wolności słowa czy równości wobec prawa.

Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski, uzasadniając przyznanie medalu, twierdził publicznie, że nie interesują go poglądy pana Czarnka, ale pieniądze, które pomógł on pozyskać dla uniwersytetu na rzecz budowy kampusu zachodniego uczelni. Deklaracja ta jest wyrazem skrajnego cynizmu, który przeczy etosowi akademickiemu. Przyznawanie medali za uzyskane pieniądze mimo poglądów nagrodzonego – sprzecznych z akademickimi ideałami – jest dowodem na kupczenie tym medalem.

Nowe informacje

2019-10-29 11:41:19 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-10-27 12:07:12 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-10-26 11:02:04 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-10-26 04:13:42 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-10-25 22:40:17 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-10-25 20:29:52 +0200

Zebrano 10 podpisów