Przejdź do treści głównej

Do: Rada m.st. Warszawy

Chcemy ulicy Bohaterów Ukrainy w Warszawie!

Chcemy ulicy Bohaterów Ukrainy w Warszawie!

W obliczu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę wzywamy Radę Warszawy do pilnego przyjęcia uchwały o zmianie nazwy ulicy Belwederskiej w Warszawie na ulicę Bohaterów Ukrainy.

Ukraińskie wojsko i służby cywilne bohatersko bronią atakowaną ludność cywilną. Ich postawa jest godna uczczenia.

#BohaterówUkrainy

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

3 marca podobnej zmiany nazwy ulicy, przy której znajduje się Ambasada Rosji w Litwie, dokonał Prezydent Wilna. Czas na Warszawę!

Wiele osób pyta o historyczny aspekt ul. Belwederskiej w Warszawie. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, można to rozwiązać na różne sposoby, np. wydzielając jej kawałek lub też w drodze negocjacji przemianować ul. Spacerową, bo tu wątpliwości będą znacznie mniejsze, a też są, co prawda tylne, ale bramy Ambasady Rosji.

Sposób dostarczania

Zbierzmy 15 tysięcy podpisów, tyle ile wymaganych jest do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, wtedy przekażemy je osobiście na ręce Przewodniczącej Rady lub przewodniczących klubów radnych.

Już po zebraniu pierwszych 1,5 tysiąca podpisów przekażemy je drogą elektroniczną do wszystkich radnych.

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-03-04 19:51:40 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-03-03 20:53:04 +0100

Zebrano 10 podpisów