Przejdź do treści głównej

Do: Do Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu; do wiadomości: Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej

List poparcia absolwentów dla protestu nauczycieli LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Wkrótce nastąpi przekazanie list z podpisami.

List poparcia absolwentów dla protestu nauczycieli LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu

List poparcia absolwentów dla protestu nauczycieli LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu
Do Rady Pedagogicznej
Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny
w Poznaniu

My, absolwenci Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, niniejszym listem pragniemy wyrazić nasze poparcie dla protestu, który - jako wyraz sprzeciwu wobec sytuacji finansowej panującej w polskiej oświacie - został podjęty przez radę pedagogiczną tej szkoły. Jesteśmy pełni podziwu i szacunku dla odwagi nauczycieli, którzy zdecydowali się na tak radykalny krok i nie przeprowadzili próbnego egzaminu maturalnego.

Nieustannie pogarszająca się sytuacja polskiej oświaty znalazła swój najbardziej dramatyczny wyraz w degradacji zawodu nauczyciela. Także nam, absolwentom Marynki, trudno pogodzić się z faktem, że nauczyciele, czyli osoby, na których spoczywa obowiązek przygotowania młodych pokoleń do życia w coraz bardziej skomplikowanym świecie, są tak bardzo niedoceniani. Okolicznościowe życzenia, kwiaty w październiku, czy inne formy wyrażania sympatii, nie są wszystkim, na co zasługują.

Postulaty płacowe tej grupy zawodowej są od lat ignorowane przez środowiska decyzyjne, niezależnie od tego, którą stronę sceny politycznej akurat reprezentują. Dlatego protest nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny to z naszego punktu widzenia oczywisty sposób upomnienia się o należne im prawa i dramatyczny krok w kierunku przełamania poczucia bezsilności. Jesteśmy pewni, że zawrócenie polskiej edukacji z kursu, na którym znajduje się od lat, a którego celem jest społeczna katastrofa, może się zacząć tylko od spełnienia nauczycielskich postulatów. Wiemy, że nawet najlepsze wyposażenie placówek oświatowych nie wpłynie tak bardzo na sukcesy edukacyjne uczniów, jak doceniony, pozbawiony frustracji i lubiący swój zawód nauczyciel.

Dziś, po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu latach od ukończenia naszej szkoły, jako osoby, które miały szczęście wchodzić w dorosłość będąc jej uczniami, ale także w części już jako rodzice, z pełną determinacją chcemy wesprzeć wszystkich nauczycieli w walce o uznanie ich prawa do godnego wynagrodzenia.

Lata spędzone w murach Marynki nauczyły nas m.in. szacunku dla postaw obywatelskich i uznania dla cywilnej odwagi. Dlatego, Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowna Rado Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu - zapewniamy Was o naszym poparciu dla protestu, który z taką odwagą podjęliście.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Do wiadomości: Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Koleżanki i Koledzy, absolwenci Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu! Nauczyciele Marynki zdobyli się na nie lada odwagę, podejmując protest wobec działań MEN. Wesprzyjmy ich działania poprzez podpisanie tego listu. Jeśli macie kontakt z osobami, które kończyły tę szkołę, pomóżcie w jego rozpowszechnianiu. Po zakończeniu akcji list zostanie wysłany do adresata i do wiadomości.

źródło grafiki: https://pixabay.com/pl/g%C5%82o%C5%9Bniki-zgodnie-z-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-2135823/

Nowe informacje

2019-01-06 00:41:40 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-01-05 11:54:27 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-01-04 23:58:40 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-01-04 22:02:27 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-01-04 20:43:27 +0100

Zebrano 10 podpisów