Przejdź do treści głównej

Do: Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, DW: Ministra Edukacji Narodowej

List poparcia dla protestu nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu

List poparcia dla protestu nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Pragniemy pójść śladami absolwentów Państwa Liceum i również wyrazić nasze poparcie dla protestu, który - jako wyraz sprzeciwu wobec sytuacji finansowej panującej w polskiej oświacie - został podjęty przez radę pedagogiczną tej szkoły. Jesteśmy pełni podziwu i szacunku dla odwagi nauczycieli, którzy zdecydowali się na tak radykalny krok i nie przeprowadzili próbnego egzaminu maturalnego.

Nieustannie pogarszająca się sytuacja polskiej oświaty znalazła swój najbardziej dramatyczny wyraz w degradacji zawodu nauczyciela. Trudno pogodzić się z faktem, że nauczyciele, czyli osoby, na których spoczywa obowiązek przygotowania młodych pokoleń do życia w coraz bardziej skomplikowanym świecie, są tak bardzo niedoceniani.

Postulaty płacowe tej grupy zawodowej są od lat ignorowane przez środowiska decyzyjne, niezależnie od tego, którą stronę sceny politycznej akurat reprezentują. Dlatego protest nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny uznajemy za oczywisty sposób upomnienia się o należne prawa i dramatyczny krok w kierunku przełamania poczucia bezsilności.

Zawrócenie polskiej edukacji z obecnego kursu, może się zacząć tylko od spełnienia nauczycielskich postulatów. Wiemy, że nawet najlepsze wyposażenie placówek oświatowych nie wpłynie tak bardzo na sukcesy edukacyjne uczniów, jak doceniony, pozbawiony frustracji i lubiący swój zawód nauczyciel.

Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowna Rado Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu!

Zapewniamy Was o naszym poparciu dla protestu, który z taką odwagą podjęliście.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Nauczyciele Marynki zdobyli się na nie lada odwagę, podejmując protest wobec działań MEN. Wesprzyjmy ich działania poprzez podpisanie tego listu.

Po zakończeniu akcji list zostanie wysłany do adresata i do wiadomości Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

Nowe informacje

2019-01-06 17:47:36 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-01-06 11:36:48 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-01-06 00:24:13 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-01-05 23:31:55 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-01-05 23:15:06 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-01-05 23:09:39 +0100

Zebrano 10 podpisów