Przejdź do treści głównej

Do: Do Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego z PiS

NIE dla likwidacji Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska!

NIE dla likwidacji Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska!

My, obywatelki i obywatele, apelujemy do Pana o zaniechanie działań prowadzących do likwidacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska (samorządowej jednostki organizacyjnej) poprzez włączenia go do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zostało powołane przez wojewodę katowickiego Wojciecha Czecha zarządzeniem Nr 204/92 z dnia 15 grudnia 1992 roku. Podstawowym zadaniem i misją jednostki jest „działanie dla dobra przyrody nieożywionej i ożywionej Górnego Śląska i województwa śląskiego poprzez gromadzenie o niej wiedzy oraz działalność naukową, ochronną i edukacyjną, aby zachować tożsamość regionu oraz rolę i znaczenie jego wartości przyrodniczych" (Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2012 Dyrektora CDPGŚ z dnia 15 maja 2012 roku).

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska to jedyna w swoim rodzaju instytucja w Polsce. Nieocenione są jej zasługi, nie tylko dla dobrostanu przyrodniczego naszego regionu czy kraju, ale też Europy. Centrum ma bowiem znaczący udział w tworzeniu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie województwa śląskiego.

Działalność Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska wielokrotnie była wysoko oceniana przez autorytety świata nauki, wyższe uczelnie i instytucje z nim współpracujące, a w roku 2018 Sejmik Województwa Śląskiego przyznał mu Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Jego dorobek w latach 1992-2017 został opisany w roku 2018 w publikacji pt. „Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 25 lat w służbie ochrony przyrody (1992-2017)”.

Nie dziwi więc, że przeciwko likwidacji tej jednostki protestują autorytety z dziedziny nauk przyrodniczych, biologii i ochrony środowiska. Powszechny opór budzi, że zarząd województwa jedną decyzją może przekreślić wieloletni dorobek tak zasłużonej instytucji.

Przyroda Górnego Śląska i województwa śląskiego potrzebuje nieustannej opieki. Taką sumiennie sprawuje Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. My, niżej podpisane i podpisani stanowczo sprzeciwiamy się temu, by nad troską o dobrostan natury ożywionej i nieżywionej zatriumfowała polityka.

Inicjatorzy petycji:
Alina Bednarz - radna sejmiku woj. śląskiego
Barbara Zygmańska - aktywistka
Marcin Musiał - śląski regionalista

Katowice, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-10-08 18:59:11 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-10-02 16:30:53 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-10-02 13:32:33 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-10-02 12:16:00 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-10-02 11:41:01 +0200

Zebrano 10 podpisów