Przejdź do treści głównej

Do: Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych w Warszawie

Ostatnia szansa dla Klonu z Osiedla Latawiec

Ostatnia szansa dla Klonu z Osiedla Latawiec

Apel do Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych o odstąpienie od wycinki Klonu z Osiedla Latawiec

Szanowny Panie Dyrektorze,
My niżej podpisani zwracamy się do Pana z prośbą o odstąpienie od decyzji o wycince Klonu jesionolistnego rosnącego na terenie zieleńca przy ul. Natolińskiej, o ponowne wykonanie testu obciążeniowego oraz o zastosowanie rozwiązania alternatywnego: wsparciu drzewa podporami i wydzieleniu go z terenu zieleńca za pomocą ogrodzenia.

Wycinka klonu stoi w sprzeczności z szeroko rozumianym interesem społecznym. Klon jest cennym elementem zabytkowego Osiedla Latawiec. Wyróżnia się pięknym pokrojem i ekspresyjną formą korzeni. Drzewo jest żywym świadkiem historii Osiedla. Dla mieszkańców ma wartość sentymentalną.

Wycinka Klonu nie jest konieczna, możemy zachować go bez ryzyka dla zdrowia i życia ludzi. Takie stanowisko potwierdził dendrolog, który jako alternatywę dla wycinki zaproponował zastosowanie podpór pod dwa konary konstrukcyjne Klonu po uprzednim dokonaniu cięć pielęgnacyjnych.

Cięcia zostały wykonane w dniu 18 marca. Postulujemy więc o ponowne wykonanie testu obciążeniowego: parametry drzewa prawdopodobnie uległy poprawie z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa postulujemy dodatkowo wydzielenie wokół Klonu terenu odpowiadającego rzutowi jego korony i uwzględniającej strefę upadku oraz oddzielenie jej ogrodzeniem.
Wewnątrz terenu postulujemy utworzenie „zielonej strefy” złożonej z krzewów i roślin zielnych stanowiących zarazem bazę pokarmową dla ptaków i owadów. Przed ogrodzeniem proponujemy ustawienie tabliczki, która będzie edukować o wartości Starego Drzewa, ekosystemu, który współtworzy i o jego ważnym miejscu w lokalnej społeczności.

Dzięki opisanemu rozwiązaniu, Klon nadal będzie pełnił ważne usługi ekosystemowe: łagodził efekt miejskiej wyspy ciepła (chłodząc powietrze latem i dając cień), dostarczał tlen, zatrzymywał szkodliwe pyły, wpływał na dobrostan psychiczny mieszkańców, a wraz z otaczającą go zielenią zapewniał walory estetyczne.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Kryzys klimatyczny nasila się, latem czekają nas ekstremalne upały, a tymczasem stare, duże drzewa niepostrzeżenie znikają z ulic i skwerów. Suma pojedynczych wycinek w skali miasta daje niewyobrażalne liczby. Miejsce drzew zastępują sadzonki. A przecież to nie one dadzą nam cień i schronienie przed słońcem.

Duże miasta boleśnie odczuwają skutki ocieplania klimatu. A Śródmieście Warszawy leży w centrum miejskiej wyspy ciepła. W najgorętsze dni temperatura tutaj może być o 6 st. wyższa niż poza miastem*.

Odtworzenie dojrzałego i dużego drzewa takiego, jak Klon z Osiedla Latawiec jest trudne. Młode drzewko, które zostanie posadzone w jego miejsce wartość dla mieszkańców osiągnie za 30-40 lat. O ile w ogóle przetrwa. W obecnym klimacie nawet pielęgnowane drzewa usychają. Specjaliści biją na alarm: w centrach dużych miast młode drzewa nie są w stanie przetrwać przeciętnie dłużej niż 7–10 lat (Foster i Blaine 1978; Morse 1978; Szczepanowska 2001). Tego typu sytuacja utrzymuje się od dawna w Warszawie, gdzie średni czas życia drzew w Śródmieściu nie przekracza 10 lat (np. Dmuchowski i Badurek 2001). Te same pieniądze można przeznaczyć na profesjonalne podpory i wygrodzenie dla Klonu.

Dajmy szansę Klonowi i nam wszystkim.

*Źródło: Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy https://zielona.um.warszawa.pl/sites/all/files/strategia_2030.pdf

Varsovie, Pologne

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-04-02 21:39:45 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-04-02 20:10:11 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-04-02 09:44:28 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-04-02 00:00:50 +0200

Zebrano 10 podpisów