Przejdź do treści głównej

Do: Prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki

O rozwój zdrowego Ustronia. Walka ze smogiem!

O rozwój zdrowego Ustronia. Walka ze smogiem!

Szanowny Panie Premierze.

Pragniemy zaapelować o objęcie naszego miasta „Rządowym Programem Termomodernizacji #PolskaBezSmogu 2018-2027”.

To tutaj żyjemy od pokoleń. To tutaj wychowują się nasze dzieci i będą się wychowywać kolejne pokolenia Ustroniaków. To my ponosimy odpowiedzialność za to, w jakich warunkach będą żyć dzisiaj i w kolejnych latach. To my ponosimy odpowiedzialność za to, czy kuracjusze nadal będą traktować nas jako jedną z 45 polskich pereł uzdrowiskowych.

Bez długookresowej strategii dotyczącej walki o czyste powietrze Ustroń, do dziś postrzegany jako miasto uzdrowiskowe i turystyczne, może zostać pozbawiony tego miana. A co za tym idzie, może zostać pozbawiony różnego rodzaju dofinansowań, czy promocji oraz pogorszyć swoje stosunki ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wizerunek Ustronia w Polsce i na świecie powstał m.in. dzięki warunkom klimatycznym i prozdrowotnym, które zawdzięczamy położeniu miasta. Jako mieszkańcy i wszyscy odwiedzający Ustroń liczymy na skuteczne wsparcie rządu w walce ze smogiem.

„Walka o czyste powietrze jest jednym z priorytetów rządu. Dzisiaj zaczynamy walkę o czyste paliwo, o lepsze piece, ale zwłaszcza o nasze cieplejsze domy poprzez szeroko zakrojony ogólnopolski program ocieplania budynków, po to, aby w domach było cieplej a wokół nas było czyste powietrze”.

Słowa Pana Premiera jasno i wyraźnie wskazują na podjęcie realnych działań wpisujących się w potrzeby takich miast i gmin jak Ustroń – gmin uzdrowiskowych, jaką jest także Ustroń.

Takie narzędzia i rozwiązania zawiera w swoich założeniach „Rządowy Program Termomodernizacji #PolskaBezSmogu 2018-2027”.

W programie czytamy m.in.
„Rządowy program termomodernizacji zakłada wsparcie finansowe gospodarstw domowych o dochodach poniżej minimum socjalnego korzystających z paliw stałych dla potrzeb ogrzewania. Uruchomiony zostanie także program powszechnej termomodernizacji budynków mieszkalnych, który przewidywać będzie oddzielne instrumenty dla mniej i bardziej zamożnych gospodarstw domowych. Mniej zamożne gospodarstwa domowe w Polsce mogą liczyć na sfinansowanie ze środków publicznych 100% kosztów termomodernizacji ich budynków. Dla bardziej zamożnych Polaków wprowadzona zostanie możliwość skorzystania z preferencyjnych kredytów i pożyczek.”

Dlatego też żywimy nadzieję, że w obliczu powyżej przedstawionych argumentów, otrzymamy od Pana Premiera satysfakcjonującą nas odpowiedź – w pełni zgodną z naszymi oczekiwaniami.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Projekt Ustroń”
Przemysław Korcz

Do wiadomości:

Pan Piotr Woźny
Doradca w gabinecie politycznym Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz
Pełnomocnik Premiera RP do spraw smogu

Ustroń, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Powody złożenia podpisu

  • Termoizolacja = mniejsze spalanie = mniejsza emisja do atmosfery pyłów i gazów = czystsze powietrze

Nowe informacje

2018-04-12 18:08:15 +0200

Zebrano 10 podpisów