Do: Minister Zdrowia i Komisja ds. Petycji

Stop bezprawnemu ograniczaniu dostępu do antykoncepcji!

Stop bezprawnemu ograniczaniu dostępu do antykoncepcji!

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Komisjo ds. Petycji!

W odniesieniu do projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego apelujemy o niewprowadzanie klauzuli sumienia dla farmaceutów i właścicieli aptek.
Powoływanie się przez farmaceutów na „klauzulę sumienia” pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem i może prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Przeciwko instytucjonalizacji klauzuli sumienia dla farmaceutów przemawiają takie wartości jak bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, prawo do prywatności, wolność wyznania lub braku wyznania, czyli wartości również chronione przez Konstytucję.
Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że tak długo, jak sprzedaż środków antykoncepcyjnych jest legalna, dostępna na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, a preparaty te możliwe są do nabycia jedynie w aptece, farmaceuci nie mają prawa narzucać innym swoich przekonań moralnych, odmawiając sprzedaży leku. Takie stanowisko podzielają Rzecznik Praw Obywatelskich, Główny Inspektor Farmaceutyczny i Komitet Bioetyki PAN.

Dlaczego to jest ważne?

Ani farmaceuci, ani apteki nie mają prawa odmawiać wydania środków antykoncepcyjnych ze względów sumienia. Mimo to coraz częściej dochodzi do łamania prawa poprzez nierealizowanie recept na tabletki/ plastry (z których korzysta ok. 25% kobiet). Poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. Trwają prace nad złożonym w Sejmie projektem ustawy, który zwalnia farmaceutów i właścicieli aptek z obowiązku wydania i nawet posiadania leków niezgodnych z ich sumieniem. To zaś doprowadzi do zmniejszenia faktycznej dostępności antykoncepcji, w tym awaryjnej, naruszając wiele wolności i praw obywatelskich.

Konsekwencje zmiany prawa możesz ponieść Ty lub Twoi bliscy. Apel z mocnym poparciem społecznym potrzebny jest teraz, gdyż Komisja ds. Petycji rozpatrująca projekt ustawy autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich zwróciła się do Ministra Zdrowia o „kompleksową analizę kwestii wprowadzenia do systemu prawnego klauzuli sumienia dla farmaceutów, sygnalizując potrzebę wprowadzenia takiej możliwości”.

Dostęp do antykoncepcji to kwestia ogólnospołeczna – dotyczy ponad połowy naszej populacji. Sankcjonowanie odmów godzi w prawa kobiet i mężczyzn do swobodnego planowania rodziny oraz zmniejsza ochronę przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Uderza szczególnie w osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach, gdzie może nie być alternatywy do aptek stosujących klauzulę sumienia.

Ryzyko komplikacji dla zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentów/ pacjentek i ich dalszego życia jest zbyt poważne i nieadekwatne do celu, który ma osiągnąć wprowadzenie klauzuli sumienia dla farmaceutów w postaci prawa do odmowy wydania produktu leczniczego. I bez klauzuli dostępność antykoncepcji jest niska, zależna od zamożności, płci, wykształcenia i pochodzenia (geograficznego i społecznego). Jedynie 47% Polek i Polaków ma dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, co jest jednym z najgorszych wyników w Europie (zob. Contraception Atlas).

Stowarzyszenie pod swoim projektem ustawy zebrało 15 000 podpisów.
Zbierzmy więcej w sprzeciwie wobec nieuprawnionych ingerencji w nasze prawa i życie prywatne!

Sposób dostarczania

Apel wraz z podpisami doręczymy drogą elektroniczną, będziemy także zabiegać o spotkanie, aby przekazać je osobiście.


Powody złożenia podpisu

  • Jestem niewierząca. Dlaczego katolicy narzucają cokolwiek innym, zasłaniając się jakimiś klauzulami? Psim obowiązkiem aptekarza jest obsługiwać klientów apteki, a nie narzucać swoje przekonania religijne. Jak będę potrzebować rozgrzeszenia ze swoich grzechów, to się nawrócę i zgłoszę do księdza.
  • Klauzuala sumienia godzi w wolnośc innych ludzi dlatego powinna być wycofana w ogóle z polskiego prawodawstwa.
  • To nie jest tak, że tabletki hormonalne są tylko antykoncepcją. Dla mnie są jedyną szansą na normalne funkcjonowanie!!! Przyjmuję je w celu uregulowania cyklu, bez nich moje życie jest nie do zniesienia! Ktoś ma mi tego zabronić??? Nie ma takiej opcji.

Aktualizacje

2018-03-29 13:41:49 +0200

Zebrano 10,000 podpisów

2018-02-25 21:08:17 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2018-02-15 18:28:09 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2018-02-15 07:02:09 +0100

Zebrano 500 podpisów

2018-02-14 15:29:48 +0100

Zebrano 100 podpisów

2018-02-14 14:06:52 +0100

Zebrano 50 podpisów

2018-02-14 13:48:08 +0100

Zebrano 25 podpisów

2018-02-14 13:37:21 +0100

Zebrano 10 podpisów