Przejdź do treści głównej

Do: Premiera RP, Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego

Szkoła to miejsce publiczne i musi być bezpieczne!

Szkoła to miejsce publiczne i musi być bezpieczne!

Apel do Premiera RP, Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego

Szkoła to miejsce publiczne i musi być bezpieczne!
My, nauczyciele, nauczycielki, pracownicy i pracownice oświaty, uczennice i uczniowie, ich rodziny oraz wszyscy, których dotkną dalsze konsekwencje przenoszenia wirusa, domagamy się wprowadzenia w szkołach regulacji prawnych zgodnych z tymi, które są właściwe dla strefy żółtej i od 10 października obowiązują w strefie publicznej.
Domagamy się zapewnienia w szkołach warunków, równolegle do tych, które muszą spełnić miejsca użyteczności publicznej i są wymienione w rządowych komunikatach odnośnie żółtej strefy:

• jedna osoba na 4 metry kwadratowe w każdej klasie i korytarzu szkolnym.
• ograniczenie liczby miejsc w klasie do 25 proc. miejsc w stosunku do stanu pierwotnego.
• obowiązek prawny (a nie zalecenie) zasłanianie nosa i ust na terenie szkoły.

Domagamy się regulacji prawnych i równościowego traktowania nauczycieli i innych pracowników oświaty w stosunku do pozostałych uczestników życia publicznego. Niech w szkole będzie tak jak na weselu, w kinie, restauracji, w całej żółtej strefie. Konstytucja jest nadrzędna i działa bezpośrednio.

Nauczycielko, Pracowniku oświaty, Uczniu, Rodzicu powołuj się na swoje prawa.
Art. 66.
1.Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.
Art. 68.
1.Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
3.Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4.Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jest to dla nas ważne! Dla naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszych bliskich.
Jako nauczyciele i nauczycielki podpisywaliśmy umowę o pracę i wymagamy od instytucji szkolnych zapewnienia nam warunków bezpiecznego jej wykonywania.


Powody złożenia podpisu

  • nauczyciel traktowany jest jak tarcza ,jesteśmy narażeni na zakażenia, nie na dystansu, niema maseczek, my tez mamy rodziny!, nigdy nie spodziewałam się ze staniemy się obojętni dla wszystkich,dzieci mają chodzić do szkół, prz,edszkoli , nikogo nie obchodzi ci się stanie z nami.ZADAM DYSTANSU MNIEJSZEJ LICZBY DZIECI .TO SKANDAL JAK SIE NAS TRAKTUJE!!!!!!
  • Jestem nauczycielką i w tym całym zamieszaniu z COVID-19 o nas się w ogóle zapomina. My też mamy swoje różne choroby, mieszkamy z rodzinami i ich zdrowie jest dla nas bardzo ważne.
  • Bożena Kupka

Nowe informacje

2020-10-11 20:43:44 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-10-10 20:28:51 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-10-09 14:59:19 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-10-09 12:45:32 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-10-08 22:43:22 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-10-08 20:24:53 +0200

Zebrano 10 podpisów