Skip to main content

Do: Prezydent m. st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Białołęka, Zarząd Zieleni Warszawskiej

TAK dla Parku Piekiełko na Białołęce

TAK dla  Parku Piekiełko na Białołęce

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Zarządzie Dzielnicy Białołęka, Zarząd Zieleni Warszawskiej
My mieszkańcy Białołęki, aktywiści lokalni i społecznicy, a także działacze inicjatyw Zielony Tarchomin https://www.facebook.com/ZielonyTarchomin/ i Ocalmy tereny nad Kanałem Żerańskim https://www.facebook.com/KanalZeranski/ niniejszym postulujemy:

Z uwagi na zagęszczoną zabudowę Białołęki zwracam się z prośbą o poparcie pomysłu utworzenia dla mieszkańców Białołęki Parku Piekiełko na terenie Żerania, obecnie teren jest nieużytkowany, nieopodal jest bardzo dużo osiedli, wciąż powstają nowe zabudowania, powstało tu nowe przedszkole, mieszkańcy proszą o stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku w tym miejscu.

Dlaczego to jest ważne?

W ramach rozwoju siatki zieleni na Białołęce i rewitalizacji tej już istniejącej naturalnej zieleni proszę o poparcie powstania nowych miejsc zielonych z możliwością wypoczynku np. na Piekiełku jest zaniedbane oczko wodne, pamiętają je "starzy" tarchominianie. Zlokalizowane jest ono nieopodal nowego przedszkola nr 428 na Myśliborskiej (52°18'19.1"N 20°58'13.4"E - położenie tego oczka wodnego).

Tu widzę z mieszkańcami koncepcję wyrównania terenu, poprawę linii brzegowej, dosadzenie drzew, zbudowanie ścieżki spacerowej i rowerowej z koncepcją w całokształcie parku z ławeczkami, w mojej ocenie razem z rozwojem dzielnicy w postaci powstawania mieszkań powinny także być promowane miejsca odpoczynku, mieszkańcom tej części należy się także miejsce odpoczynku w postaci parku, z którego mogliby korzystać rodzinnie mieszkańcy Żerania i Tarchomina, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy Warszawy. To miejsce ma potencjał, idealne pod zagospodarowanie na cele rekreacji.

Sposób dostarczania

Konferencja prasowa/ osobiście

Białołęka, Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Aktualizacje

2019-02-01 07:51:16 +0100

BIERZEMY UDZIAŁ W KONSULTACJACH - Zachęcam Państwa do włączenia się!
👍 Informacje o konsultacjach społecznych dotyczących obszaru Starych Świdrów i terenu Piekiełka są na stronie Biura Architektury oraz platformie konsultacji społecznych:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/jaki_obszar_starych_swidrow
http://architektura.um.warszawa.pl/content/jaki-obszar-starych-świdrów-w-przyszłości

2018-12-03 12:54:55 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2018-10-29 20:06:00 +0100

Zebrano 500 podpisów

2018-10-25 19:34:31 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-10-25 18:14:22 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-10-25 17:38:52 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-10-25 17:09:33 +0200

Zebrano 10 podpisów