Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent m.st. Warszawy, Rada m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Uratujmy teren RKS SARMATA dla sportu i rekreacji!

Uratujmy teren RKS SARMATA dla sportu i rekreacji!

Zwracamy się z apelem do władz Warszawy o niewydawanie zgody na zabudowę terenu RKS SARMATA. Teren ten trafił w ręce dewelopera jeszcze w latach 90. z przeznaczeniem na cele sportowe. Działający tu klub sportowy z pełną infrastrukturą został doprowadzony do ruiny i zlikwidowany. Od tamtej pory forsowane są plany zabudowy terenu osiedlem mieszkaniowym, pomimo protestów i apeli mieszkańców. Ostatnio wycięto kilkadziesiąt pięknych drzew i zniszczono siedliska ptaków chronionych. Chcemy przywrócenia funkcji sportowo-rekreacyjnej, aby teren mógł znów służyć mieszkańcom i zachować zielony teren w tym rejonie naszego miasta.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Walczymy o zachowanie zielonego terenu na mapie Warszawy, który znów mógłby służyć mieszkańcom, jako teren sportowy i rekreacyjny. RKS SARMATA to klub z wielkimi tradycjami i piękną historią. Do końca lat 90. trenowała tu młodzież, odbywały się mecze, bieżnia i boisko zapasowe były dostępne dla mieszkańców Warszawy i dzieci z okolicznych szkół.

Po zburzeniu sali treningowej, zniszczeniu klubu i całej sportowej infrastruktury, teren uległ degradacji, a deweloper od lat starał się o zabudowę terenu, wbrew zapisom umowy dzierżawy. Kolejne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, zakładające zabudowę mieszkaniową były oprotestowywane przez mieszkańców. Do walki o odzyskanie terenu włączyły się ostatnio władze Woli. W sprawę aktywnie zaangażowany jest także Poseł Michał Szczerba.

Pomimo nie ustalonej wciąż przyszłości terenu deweloper, spółka SGI SA otrzymała zezwolenie na wycinkę kilkudziesięciu pięknych i zdrowych drzew i tym samym zniszczenie siedlisk ptaków podlegających ochronie. Decyzję taką wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska! Liczymy na poparcie naszego apelu, aby nasze miasto nie zostało za sprawą pragnących zysku deweloperów, zamienione w betonową pustynię.

Warszawa - Wola

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2018-10-26 17:45:25 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-09-20 10:19:23 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-09-19 22:51:44 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-09-19 21:55:23 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-09-19 20:54:25 +0200

Zebrano 10 podpisów