Przejdź do treści głównej

Do: Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna

Powstrzymaj Godek - dość kłamstw!

W związku z ogromną szkodliwością społeczną działań Kai Godek, polegających na uporczywym wprowadzaniu w błąd opinii publicznej, wzywamy do uznania podobnej aktywności za dezinformację i negacjonizm medyczny. Kłamstwo aborcyjne powinno być powszechnie potępione jako niezgodne z prawdą naukową oraz niezgodne ze świadectwami osób, które przerwały swoje ciąże, a także naruszające ich godność osobistą. Wnioskujemy o wprowadzenie obostrzeń prawnych nakładających na organy państwowe obowiązek ścigania z urzędu osób szerzących podłe kłamstwa aborcyjne. Głoszenie publicznie i wbrew faktom o szkodliwości bezpiecznej aborcji należy uznać za przestępstwo ścigane z urzędu zagrożone grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok powinien być podawany do publicznej wiadomości.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Antyaborcyjne organizacje od lat eskalują nastroje, szerzą kłamliwą propagandę i przesuwają granice debaty publicznej w obszar teorii spiskowych. Nawet w obliczu wojny w Ukrainie sięgają po ideologiczne bzdury, aby zbić kapitał zaufania na dezinformacji i zastraszaniu. Systematyczna radykalizacja działań wynika z bezkarności praktyk, które pogłębiają stygmę, konserwują mity i wzmacniają strach wokół powszechnego i bezpiecznego medycznie zabiegu przerwania ciąży. Kosztem jest zdrowie, życie i dobrostan zarówno tych osób, które mają za sobą aborcję, jak i tych wszystkich, które mogą zajść w ciążę.

Działalność Kai Godek, członkini zarządu Fundacji Życie i Rodzina, a wcześniej przedstawicielki Fundacji Pro Mariusza Dzierżawskiego, jest jednym z kluczowych elementów wzmacniania i kreowania stygmy w polskiej sferze publicznej. Zakłamany obraz aborcji i związane z nim negatywne osądy, dyskryminujące postawy oraz nienawistny język, wykluczają rzetelność debaty dotyczącej zdrowia reprodukcyjnego. Jest to szkodliwe dla dobrostanu psychicznego i fizycznego osób planujących zajście w ciążę, a także tych, które już w niej są. Dezinformujący charakter kampanii prowadzonych przez Kaję Godek przyczynia się do rozpowszechniania kłamstw, które mogą mieć dramatyczne konsekwencje dla zdrowia osób rozważających aborcję. Jednocześnie wzmacnia to efekt mrożący w środowisku lekarskim zgodnie z niesławną regułą, że “wielokrotnie powtarzane kłamstwo, staje się prawdą”. Presja na to środowisko jest jedną z przyczyn, dla których przypadki takie, jak śmierć Izabeli z Pszczyny, stały się okrutną polską rzeczywistością.

Niestworzone teorie o “szczepionkach z płodów”, “syndromie poaborcyjnym”, rzekomej drastyczności zabiegu aborcji czy jego szkodliwości dla zdrowia, nie znajdują potwierdzenia w faktach i należy je uznać za okłamywanie społeczeństwa. Jest to pseudo-naukowy bełkot sprzeczny z danymi i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia [WHO], która w tym roku wydała kolejne rekomendacje dotyczące aborcji - nowy zestaw zaleceń wzywa do znoszenia nieuzasadnionych medycznie barier w dostępie do aborcji, ponieważ jest to zabieg w pełni bezpieczny, gdy przeprowadza się go dedykowanymi metodami odpowiednimi do długości ciąży i kiedy osoba przeprowadzająca aborcje posiada potrzebne do tego umiejętności.
Należy przy tym podkreślić, że głoszeniu antyaborcyjnych wymysłów towarzyszy nienawistny ton i zniesławiające określenia - np. sugerowanie, że osoby, które mają za sobą doświadczenie aborcji są “zabójczyniami dzieci”. Na początku sierpnia 2019 serwis internetowy YouTube zablokował kanał Fundacji Życie i Rodzina, ze względu na zamieszczanie treści, które „gloryfikują lub podżegają do przemocy wobec innej osoby lub grupy osób lub treści zachęcające do nienawiści”. To samo zrobiła platforma Facebook w 2020 roku blokując fanpage Kai Godek, a także Twitter, który wielokrotnie wysyłał jej ostrzeżenia związane ze stosowaniem przez nią języka nienawiści. Toksyczny charakter przekazów firmowanych przez Kaję Godek jest więc zauważalny przez ogół, nie tylko przez osoby i środowiska otwarcie opowiadające się za prawem wyboru.

Sposób dostarczania

Podpisy zebrane pod petycją zostaną przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Generalnej

Nowe informacje

2022-03-25 19:31:06 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2022-03-25 15:21:26 +0100

Zebrano 500 podpisów

2022-03-25 13:36:43 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-03-25 13:29:27 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-03-25 13:18:42 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-03-25 13:11:31 +0100

Zebrano 10 podpisów