Przejdź do treści głównej

Do: Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Zatrzymajmy przekop Mierzei Wiślanej

Zatrzymajmy przekop Mierzei Wiślanej

Mimo braku niezbędnych pozwoleń, w skandalicznie szybkim czasie fragment lasu zniknął z Mierzei Wiślanej. Nie wszystko jeszcze stracone. Apelujemy do rządu i Komisji Europejskiej o wstrzymanie prac, a także ponowną analizę przekopu pod względem ekonomicznym i ekologicznym.

Szanowny Panie Premierze!

Apelujemy o natychmiastowe wstrzymanie prac na Mierzei Wiślanej. Bezprawna wycinka lasu naruszyła już w dużym stopniu korytarz ekologiczny, zniszczyła siedliska oraz fragment europejskiego obszaru Natura 2000, jednakże rozpoczęcie przekopu będzie nieodwracalne. Nie chcemy kolejnego konfliktu z Komisją Europejską jak w przypadku Puszczy Białowieskiej. Chcemy rzetelnej procedury z poszanowaniem prawa krajowego i unijnego. Nie zgadzamy się na marnowanie publicznych pieniędzy na realizację interesów wąskiej grupy i propagandę polityczną kosztem środowiska.

Olbrzymia wyrwa, jaka już powstała poprzez wycinkę tysięcy drzew i niszczenie jednego z najpiękniejszych fragmentów Polski, budzi nasz sprzeciw. Las można jeszcze zasadzić. Natomiast zniszczenia Mierzei Wiślanej i Zalewu Wiślanego Polki i Polacy nie wybaczą władzom Prawa i Sprawiedliwości.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Planowany przekop jest realizowany na obszarze Natura 2000. Mamy tutaj do czynienia z bezcennym skrawkiem Polski, który podlega ochronie prawnej. Przedsięwzięcie grozi zniszczeniem przyrody zarówno Mierzei Wiślanej, jak i Zalewu Wiślanego. A co za tym idzie upadkiem turystyki, zanikiem lokalnego rybołówstwa i w rezultacie pogorszeniem rozwoju regionu.

Istotne są również kwestie finansowe. Eksperci wskazują na niedoszacowane koszty budowy, które mogą być nawet trzy razy większe od zakładanych, a cała inwestycja będzie się zwracać przez kilkaset lat. Nie możemy dopuścić do tak nierozważnych decyzji ekonomicznych polskiego rządu.

Inwestycja „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat” od początku budziła wiele wątpliwości. Wiele wskazuje na to że jest to decyzja wyłącznie polityczna, związana z nadchodzącymi wyborami: natychmiastowa wycinka drzew, brak poszanowania prawa i dla procedur administracyjnych, pośpiech w realizacji prac. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zrealizować to nie zważając na dotkliwe konsekwencje związane z podjęciem realizacji tej inwestycji.

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA jest uczestnikiem postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. EKO-UNIA złożyła odwołanie od decyzji wydanej przez RDOŚ w Olsztynie, powołując się na opinie ekspertów. Niestety, w międzyczasie RDOŚ nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, a Wojewoda Pomorski na tej podstawie wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji. Wobec zastrzeżeń co do zgodności procesu inwestycyjnego z prawem Unii Europejskiej, EKO-UNIA złożyła skargę do Komisji Europejskiej.

Sposób dostarczania

Petycja zostanie dostarczona do premiera Mateusza Morawieckiego.

Do wiadomości:
1. Karmenu Vella, Komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej
2. Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Autorem petycji jest Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

Nowe informacje

2019-03-02 23:39:50 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2019-02-28 23:45:05 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-02-28 14:57:51 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-02-28 14:22:16 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-02-28 14:12:32 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-02-28 14:09:34 +0100

Zebrano 10 podpisów