Przejdź do treści głównej

Do: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

STOP! wycince drzew w Żarach

Apelujemy do Pani Barbary Bielinis - Kopeć, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ZATRZYMANIE WYCINKI DRZEW w Żarach – niech już żadna inwestycja nie wiąże się z niszczeniem zieleni!

Zwracamy się o niepodpisywanie zgody na wycinkę drzew przy rondzie Konstytucji 3 Maja w Żarach. Prosimy o uwzględnienie naszego wspólnego dobra i zdrowia mieszkańców Żar, które to zdrowie w dużej mierze zależy od terenów zielonych i tego, czym oddychamy.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Uważamy, że decyzja o przedmiotowej wycince byłaby bardzo szkodliwa dla całego miasta oraz nas, jego mieszkańców. Z uwagi na dużą powierzchnię asymilacyjną tych drzew, wytwarzają one ogromne ilości tlenu niezbędnego do życia, absorbują dodatkowo duże ilości CO2 oraz innych szkodliwych substancji jak pył zawieszony i inne szkodliwe związki, które są wytwarzane przez samochody oraz niską emisję.

Od lat mamy w Żarach złą jakość powietrza na tym tle wycinanie drzew byłoby dodatkowym ciosem w ekosystem, jaki mamy w Żarach.

Wpływają na estetykę przestrzeni – maskują elementy nieestetyczne i podkreślają piękno założeń architektonicznych. Drzewa pozytywnie wpływają na zdrowie. Umacniają więzi międzyludzkie, zwłaszcza w przypadku wspólnego sadzenia drzew i dbania o nie. Są inspiracją kulturową, intelektualną i duchową. Dają ludziom poczucie związku z miejscem. Są świadkami historii.

Ochrona drzew to ochrona naszych interesów. Zgodnie z koncepcją usług ekosystemów korzyści, których dostarczają nam drzewa (czystsze powietrze, zmniejszone nakłady na oczyszczanie ścieków, ochrona przed hałasem, pochłanianie dwutlenku węgla, poprawa efektywności pracy itd.).

Tymczasem jeśli dopuścimy do degradacji drzew, stracimy możliwość korzystania z usług, które świadczą.

Nowe informacje

2020-05-15 09:11:48 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-05-14 08:58:09 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-05-13 21:56:04 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-05-13 21:01:00 +0200

Zebrano 10 podpisów