Przejdź do treści głównej

Do: Rady Miejskiej w Łodzi, Prezydenta Miasta Łodzi i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego

Zakończmy erę palenia węglem w Łodzi

Zakończmy erę palenia węglem w Łodzi

Łódzkie koło Partii Zieloni oraz grupa niżej podpisanych mieszkańców uważa, że w interesie publicznym należy jak najszybciej wprowadzić w Mieście regulacje skutecznie i szybko chroniące nasze życie i zdrowie przed tzw. niską emisją. W przeciwnym razie nie dożyjemy czasu, kiedy w myśl tzw. wojewódzkiej uchwały antysmogowej zostaną wymienione wszystkie kopciuchy. Apelujemy o wprowadzenie sprawdzonych regulacji wzorem Krakowa, Poznania czy Wrocławia.
Domagamy się uchwalenia zakazu palenia węglem i drewnem w gospodarstwach domowych na terenie Łodzi od 01.01.2025 r.
Apelujemy o wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem w obiektach prowadzących działalność gospodarczą w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych na terenie Łodzi od 01.01.2023r.

Apel został zainicjowany przez Partię Zieloni.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Rozpoczął się kolejny okres grzewczy. Oznacza to, że po raz kolejny przez kilka miesięcy będzie nam w naszym mieście ciężko oddychać. Pogorszy się stan naszego zdrowia. Wielu z nas nie będzie w tym czasie zażywać wypoczynku na zewnątrz, porzuci poruszanie się rowerem, aby uniknąć wdychania łódzkiego powietrza. Praktycznie już od listopada spacer z dzieckiem po centrum Łodzi, Starym Polesiu, Zarzewie i po wielu innych osiedlach to narażanie go na uszczerbek na zdrowiu.
Pyły zawieszone są przyczyną około 1000 zgonów rocznie w samej tylko Łodzi.
Dużo więcej osób doświadcza poważnych problemów zdrowotnych, jak trudności z oddychaniem, astma, choroby układu krążenia czy alergie. Zanieczyszczone powietrze jest szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, dzieci i noworodków oraz kobiet w ciąży.
Są okresy, w których stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu w Łodzi przekraczają kilkakrotnie dopuszczalne normy.
Najwyższe w Polsce średnie roczne stężenie - najgroźniejszego dla naszego życia i zdrowia- pyłu PM 2.5 występuje właśnie w Łodzi.
Sześć miast z województwa łódzkiego znajduje się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie.
Oddychając łódzkim powietrzem przez rok, wdychamy tyle zanieczyszczeń co przy wypaleniu 2322 papierosów (ponad 6 dziennie), wszyscy - dzieci, niemowlęta, osoby starsze.

Apelujemy o wprowadzenie zakazu palenia w kominkach, kozach i ogrzewaczach pomieszczeń (niebędących głównym źródłem ogrzewania) w dniach, w których prognozowane stężenie średnio dobowej normy zanieczyszczeń pyłu PM10 przekroczy dopuszczalną normę (50 ug/m3), tak jak uczyniły to władze Poznania.
Prosimy o wystosowanie przez Radę Miasta Łodzi inicjatywy do Sejmiku Województwa Łódzkiego o przyjęcie dodatkowych regulacji do uchwały antysmogowej dla Łodzi.
Ponadto domagamy się od władz Łodzi niezwłocznego opracowania i wprowadzenia w życie efektywnego planu likwidacji pieców na paliwa stałe znajdujących się w mieszkaniowych zasobach miasta i likwidacji tzw. ubóstwa energetycznego.
Domagamy się wzmożenia kontroli nad tym, co spalane jest w piecach, kozach, kominkach, wykrywania i karania osób, które spalają w nich śmieci i w ten sposób trują otoczenie.
Domagamy się radykalnej, ale SPRAWIEDLIWEJ transformacji energetycznej naszego regionu poprzez ustanowienie jako priorytetów: termomodernizacji, przyłączenia domostw do sieci ciepłowniczej oraz wymiany pieców na czyste źródła ciepła przy ​jednoczesnym wdrożeniu programu osłon socjalnych dla osób, które mogą być zagrożone ubóstwem z powodu podniesienia kosztów ogrzewania wynikłych ze zmiany źródła ciepła lub rodzaju paliwa.
Interes społeczny wymaga od nas wszystkich działania od zaraz.

Łódź, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2019-12-06 05:21:46 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-12-05 22:18:09 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-12-05 21:39:05 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-12-05 21:04:53 +0100

Zebrano 10 podpisów