Przejdź do treści głównej

Do: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński

Apel o uzupełnienie porządku obrad w Sejmie o sprawę nauczycieli

Apel o uzupełnienie porządku obrad w Sejmie o sprawę nauczycieli

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (j.t. Dz.U. 2018 poz. 870) oraz 173 ust. 2 i 3 Regulaminu Sejmu RP (t.j. M.P. 2012 poz. 32) zwracamy się do Pana Marszałka z wnioskiem o uzupełnienie porządku dziennego następnego posiedzenia Sejmu RP o informację Prezesa Rady Ministrów o działaniach rządu dotyczących nawiązania dialogu z nauczycielami oraz realizacji zgłaszanych przez nich postulatów.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jako obecni oraz byli uczniowie i uczennice chcielibyśmy pokazać nasze niezadowolenie i zaniepokojenie wynikające z sytuacji polskiej oświaty. Przez tę petycję pokazujemy również nasze poparcie dla wszystkich protestujących nauczycieli. Chcemy wyrazić swoją solidarność z osobami, które przez lata mają ogromny wpływ na nasze wychowanie i rozwój. Jesteśmy bardzo dotknięci całą sytuacją mającą miejsce w naszych szkołach - zarówno strajkiem jak i reformą edukacji.

Kondycja polskiej oświaty jest zła. Wprowadzono źle przygotowaną i nieprzemyślaną zmianę w strukturze szkół. Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej doprowadziły do chaosu organizacyjnego i kadrowego w szkołach. Władze nie podejmowały dialogu z nauczycielami i nauczycielkami. Postulaty środowiska nauczycielskiego nie zostały wysłuchane i nie podjęto próby ich realizacji. Nie przeprowadzono systematycznych negocjacji lub pogłębionych konsultacji.

Wynagrodzenie nauczycieli na początku ich kariery zawodowej wynosi około połowy średniego wynagrodzenia w całej gospodarce. Zawód nauczyciela traci należny mu prestiż, a grono pasjonatów, które zdecyduje się nauczać, pracuje na wiecznym wolontariacie. Nauczyciele powinni zarabiać godnie, ponieważ po pewnym czasie z zawodu odejdą ludzie ambitni, którzy czują powołanie do zawodu, lecz obawiają się tego, że nie przeżyją z nauczycielskiej wypłaty. Sytuacja nauczycieli jest na tyle trudna, że zdecydowali się na głodówkę w proteście przeciwko upokorzeniu finansowemu. To niedopuszczalne w 2019 roku w centrum Europy, że dopuszcza się do takich sytuacji.

Jednocześnie zwróciliśmy się z petycją do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy budżetowej, która uwzględni żądania nauczycieli. Debata w Sejmie, wśród przedstawicieli narodu, jest najlepszym miejscem na poinformowanie o działaniach rządu również w tym zakresie.

Nauczyciele stoją pod ścianą. Tylko poważna debata pozwoli nam wszystkim wyjść z tego poważnego kryzysu i odbudować status nauczyciela i edukacji w Polsce.

Apel został zainicjowany przez Przedwiośnie Biedronia.

Sposób dostarczania

W formie elektronicznej, podpisy będą umieszczone w jednym z załączników.


Powody złożenia podpisu

  • Pragnę by każdy miał możliwość przedstawienia swoich racji oraz fatalna sytuacja została w cywilizowany sposób rozwiązana.
  • Miło by było, gdyby pan premier wypowiedział się o tym, co (o ile w ogóle coś) rząd robi, aby dogadać się z nauczycielami i poprawić sytuację oświacie.

Nowe informacje

2019-03-29 18:50:11 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-03-28 17:34:12 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-03-28 15:02:10 +0100

Zebrano 10 podpisów

2019-03-28 14:08:42 +0100

Ogłoszenie kampanii: https://www.facebook.com/2087503671370499/posts/2154315864689279/