Do: DECATHLON SP. Z O. O. - Zarząd Spółki

Stop popularyzacji myślistwa wśród dzieci!

Stop popularyzacji myślistwa wśród dzieci!

Szanowni Państwo!

Oczekujemy niezwłocznego usunięcia z oferty DECATHLON wszystkich produktów myśliwskich przeznaczonych dla dzieci. Dział „Odzież myśliwska dla dzieci” musi zniknąć!

Argumenty przeciwko udziałowi dzieci w polowaniu były i są podnoszone przez psychologów, pedagogów, etyków, ludzi sportu, kultury i mediów [1]. Obecność dzieci na polowaniach budzi głęboki sprzeciw oraz bardzo silne negatywne emocje u coraz większej części społeczeństwa.

Dzieci uczestniczące w polowaniach są świadkami tropienia i dobijania rannych zwierząt, zabijania ich i patroszenia. Polowania nie tylko sieją spustoszenie w rozwijającej się psychice dziecka, są również realnym zagrożeniem dla ich życia i zdrowia. Udostępniając produkty myśliwskie dla dzieci, przykładacie do tego rękę.

Czy promowanie myślistwa wśród dzieci, zachęcanie ich do udziału w zabijaniu zwierząt dla rozrywki jest zgodne z misją firmy DECATHLON? Czy stępianie dziecięcej wrażliwości poprzez obcowanie z okrucieństwem i cierpieniem przystaje do wizerunku, który chcecie Państwo kreować? Jako klienci lub potencjalni klienci Państwa firmy mówimy stanowcze NIE takim praktykom! Stop popularyzacji myślistwa wśród dzieci!

[1] M.in. osoby, które podpisały apel "Polowania nie dla dzieci" na stronie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Dlaczego to jest ważne?

Niech zarząd DECATHLON zrozumie, że narażając dzieci, wystawia wizerunek firmy na ciężką próbę.

Chronimy dzieci przed pornografią, przemocą w telewizji czy agresją w bajkach. Dlaczego mamy pozwalać na narażanie ich na sceny jak z najgorszego horroru, których dostarczają im polowania? Powiedz NIE propagowaniu okrucieństwa wśród dzieci!

PODPISZ APEL!

Udział dzieci w polowaniach jest złem w czystej postaci. Najważniejsze argumenty przytaczane przez pedagogów, psychologów i etyków przemawiające za całkowitym zakazem uczestniczenia dzieci w polowaniach:

1. udział w polowaniach naraża dzieci na poważne niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia — każdego roku z rąk myśliwych giną ludzie, są to często inni uczestnicy polowania, ofiary zbłąkanych kul i rykoszetów;

2. podczas polowań i imprez myśliwskich dzieci są świadkami nadużywania alkoholu, co również sprzyja wypadkom z użyciem broni palnej;

3. podczas polowania oraz rytuałów towarzyszących, dziecko jest świadkiem niewyobrażalnego okrucieństwa, które bardzo negatywnie odbija się na jego kształtującej się dopiero psychice. Może to prowadzić do poważnych i trwałych zaburzeń, jak również stępienia wrodzonej wrażliwości. Widok zabijanego podczas polowania zwierzęcia jest zazwyczaj bardzo drastyczny, zwierze obficie krwawi, niejednokrotnie ciągnie za sobą uszkodzone kończyny lub wnętrzności, kona w konwulsjach, tocząc pianę. Dzieci pomagają w dobijaniu zwierząt, oglądają z bliska obdzieranie ich ze skóry i patroszenie (zdarza się, że ciężarnych samic).

Psychika dziecka nie jest przygotowana na tak dużą dozę okrucieństwa i cierpienia, które wywołują często bardzo silny stres, mający charakter stresu pourazowego, czyli takiego, jaki odczuwają żołnierze wracający z misji wojskowych.

4. Dzieci już na starcie uczą się braku poszanowania dla życia i przyrody.

PODPISZ APEL!

Oferowanie w sprzedaży myśliwskich ubranek dziecięcych, zwłaszcza w tak dużej i znanej sieci sklepów sportowych jak DECATHLON, tworzy klimat przyzwolenia – społecznej akceptacji dla udziału dzieci w polowaniu. Zwiększa prawdopodobieństwo i częstotliwość udziału dzieci w tym przerażającym procederze, a co za tym idzie, wychowuje nowe pokolenie, na starcie skrzywionych psychicznie ludzi. Powiedz NIE!

PODPISZ APEL!

Sposób dostarczania

Osobiście, po zebraniu 5000 podpisów.


Powody złożenia podpisu

  • Polowanie to nie sport, choć niektórzy tak to nazywają. To zabijanie dla podniesienia własnego ego. Do tego wszystkiego zaczynają być wciągane dzieci, których umysł uczy się rozróżniać co jest dobre a co złe. Pozostaje zadać proste pytanie, tym którzy sami sobie go nie zadali, tworząc tego typu kampanie reklamowe. Czego nauczą się oglądając jak zabija się niewinne zwierzęta? Na pewno nie będzie to wrażliwość i empatia oraz poszanowanie natury i żywych istot.
  • Bo pozwalanie zabijania dla sportu, to barbarzyństwo pospolite - tego nie czynią nawet dzikie zwierzęta.
  • Myślę, że udział dzieci w krwawych polowaniach nie sprzyja rozwojowi ich empatii, co w późniejszym życiu może mieć fatalne skutki.

Aktualizacje

2018-02-09 18:37:01 +0100

Przeskoczyliśmy 4 tysiące podpisów. Przed nami ostatnia prosta.

2018-01-20 23:10:38 +0100

O naszej sprawie pisze GW:
http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,22913246,decathlon-sprzedaje-odziez-mysliwska-dla-dzieci-bedzie-tez.html?disableRedirects=true

2018-01-18 19:05:18 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2018-01-18 12:39:56 +0100

Zebrano 500 podpisów

2018-01-18 11:48:08 +0100

Nasza akcja zaczyna budzić zainteresowanie dziennikarzy.
Plan na dzisiaj: 500 podpisów. Udostępnij i zachęć do podpisu znajomych!

2018-01-16 21:50:49 +0100

Zebrano 100 podpisów

2018-01-16 18:18:29 +0100

Zebrano 50 podpisów

2018-01-16 16:45:05 +0100

Zebrano 25 podpisów

2018-01-16 16:01:24 +0100

Zebrano 10 podpisów