Przejdź do treści głównej

Do: Sentorowie i Senatorki RP

Odrzucić "Tarczę Antykryzysową"!

Odrzucić "Tarczę Antykryzysową"!

Żądamy odrzucenia przez Senat RP wszystkich regulacji tzw. "Tarczy Antykryzysowej" przyjętych przez Sejm RP na posiedzeniu 27-28 marca 2020 r.

Przyjęte regulacje godzą w podstawowe prawa obywatelskie, pracownicze i przerzucają koszty kryzysu na społeczeństwo. Na ich mocy większość publicznych pieniędzy trafi do sektora prywatnego - banków i firm. Najbardziej ucierpią pracownice i pracownicy, publiczna służba zdrowia i osoby najbardziej narażone na skutki kryzysu. Czy koszty kryzysu powinno ponosić społeczeństwo i osoby, które pozwalają zaspokajać dziś podstawowe potrzeby społeczne - pracownicy, lekarze, pielęgniarki?

Zatrzymajmy to! Liczy się każdy dzień! Ostateczne głosowanie senackie nad uchwaleniem ustawy odbędzie się już 30 marca.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Na posiedzeniu 27-28 marca 2020 r. Sejm RP przyjął poprawki do rządowego projektu ustawy tzw. "Tarczy Antykryzysowej". Te z nich, które w niewielkim stopniu mogły poprawić sytuację społeczeństwa i systemu opieki zdrowotnej - zostały odrzucone. Koszty kryzysu zrzucone zostały na pracownice i pracowników uderzając w grupy najbardziej zagrożone kryzysem. Przegłosowano także rozwiązania, które w żadnym stopniu nie są związane z pandemią COVID-19, np. zwiększenie uprawnień dla służb mundurowych, czy uzbrojenie służby więziennej w paralizatory.

„Tarcza Antykryzysowa” pogłębi zapaść służby zdrowia – regulacje przyjęte przez Sejm zakładają przyznanie sektorowi opieki zdrowotnej dziesięciokrotnie mniejszego finansowania niż to, które specustawa przewiduje dla banków i sektora prywatnego. Podczas gdy obywatele i obywatelki zaopatrują ochronę zdrowia na własną rękę w przedmioty sanitarne i pożywienie, rząd pozostawia tych, których rola w przeciwdziałaniu epidemii jest najważniejsza w jeszcze gorszym położeniu. Na wsparcie służby zdrowia „Tarcza” przewiduje skromne dofinansowanie w wysokości 7,5 mld zł. Dla porównania – sektor bankowy ma otrzymać aż 70 mld zł.

Jedną z najbardziej pokrzywdzonych grup są pracownice i pracownicy – zarówno sektora prywatnego, jak i publicznej opieki zdrowotnej. Ustawa osłabia też pozycję związków zawodowych. Pieniądze trafią do firm, które jednocześnie wdrażają masowe zwolnienia. Na mocy ustawy dzień pracy można wydłużać do 12 h, a minimalny czas odpoczynku zredukować z 11 godzin do 8 - dotyczy to także pracowników służby zdrowia.

Na wprowadzeniu "Tarczy Antykryzysowej" nie skorzystają ludzie (oni mają pracować jeszcze ciężej, więcej i za mniejsze pieniądze) ani służba zdrowia. Skorzystają banki i firmy - to do nich trafi większość rządowych pieniędzy.

Nie pozwólmy, by prywatne interesy rządzących stanowiły o zagrożeniu naszego zdrowia i życia oraz znacznie pogarszały sytuację tych, od których ono zależy!

Podpisz apel!
Udostępnij go!
Powstrzymajmy tę ustawę!
---------------------
Więcej szczegółowych informacji o „Tarczy Antykryzysowej” znajdziesz w analizach:
>> Społecznego Pakietu Kryzysowego:
https://www.facebook.com/notes/społeczny-pakiet-kryzysowy/odrzucić-tarczę-antykryzysową/112021823777786/?__tn__=H-R
>> Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza: http://www.ozzip.pl/publicystyka/gospodarka/item/2613-tarcza-antykryzysowa-za-kryzys-zaplaca-pracownicy
>>Komitetu Obrony Praw Lokatorów: https://lokatorzy.info.pl/rzad-nie-zamierza-chronic-lokatorow-znowu/
---------------------
www.pakietkryzysowy.info
#pakietkryzysowy

Nowe informacje

2020-03-30 08:55:57 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-03-29 18:01:17 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-03-29 11:48:30 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-03-29 10:56:10 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-03-29 10:36:49 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-03-29 10:24:46 +0200

Zebrano 10 podpisów