Przejdź do treści głównej

Do: Polacy posiadający czynne prawo wyborcze

NIE GŁOSUJCIE NA KANDYDATÓW PiS!

NIE GŁOSUJCIE NA KANDYDATÓW PiS!

Rodacy!

Za nami trzy lata rządów partii Prawo i Sprawiedliwość wraz z jej przybudówkami.

To 3/4 okresu, po którym formacja odpowiedzialna za polityczne i społeczne zniszczenia w kraju powinna odejść w polityczny niebyt, lub – na fali kolejnych populistycznych haseł i przy pomocy zawłaszczonych instytucji państwowych – rozciągnie władzę na kolejne lata.

Polska znajduje się na historycznym zakręcie. Na naszych oczach miesiąc po miesiącu, ustawa po ustawie, zmienia się ustrój naszego kraju. Po raz pierwszy od trzech dekad prawdziwej wolności, demokracji i szerokiej drogi szybkiego rozwoju możemy utracić nasze największe zdobycze: autentyczny trójpodział władzy, uczciwość i rzetelność informacji medialnych, bezpieczeństwo gospodarcze wynikające z sojuszy w Unii Europejskiej, znaczenie w sojuszach militarnych i możliwości dalszego rozwoju kraju zwiększające dobrostan jego obywateli.

U granic Polski nie stoi żaden wróg. Zagrożenie pochodzi z wewnątrz. Przypomnijmy, że w ostatnich wyborach parlamentarnych 25.10.2015 wg obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej:

– liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła: 30 629 150,
– frekwencja wyborcza wyniosła 50,92% i skutkowała ona 15 200 671 oddanych ważnych głosów,
– ważnych głosów na PiS oddało 5 511 687 obywateli, tj. PiS uzyskało 36,26% wszystkich ważnych głosów,
– stosunek ważnych głosów oddanych na PiS (5 511 687) do liczby osób uprawnionych do głosowania (30 629 150), wyrażony w procentach wyniósł 18%.

Tak więc, 18% populacji uprawnionej do głosowania zadecydowało o narzuceniu swojej władzy nad pozostałą, dominującą populacją wyrażającą się 72%.

Żadna wcześniejsza ekipa rządząca nie zawłaszczała i nie destabilizowała Polski tak bezmyślnie i bez żadnych skrupułów. Nikt tak bardzo nie zantagonizował społeczeństwa i nie uwolnił najgorszych ludzkich cech: zakłamania, buty, arogancji, agresji, rasizmu, homofobii i pogardy dla „tych wszystkich innych”. Nikt wcześniej nie dopuszczał się tak drastycznego gnębienia kobiet i odmawiania im prawa do decydowania o własnym losie.

Mamy niewiele czasu, by w miejsce „dobrej zmiany” zaproponować spójną wizję lepszej Polski. Kraju, w którym każdy zasługuje na godne życie, realny udział w decydowaniu o kierunkach jego rozwoju, bezpieczeństwo wyrażania poglądów, swobodny wybór decyzji światopoglądowych i modelu rodziny oraz szansę na realizację marzeń.

To, o co zabiegamy dzisiaj, tworzy nasze wspólne jutro. Zagrożenia, których nie zdołamy zwalczyć dzisiaj, uderzą ze wzmożonym impetem w niedalekiej przyszłości.

Wszyscy, którym drogie jest zachowanie fundamentów ustroju demokratycznego Polski opartego na obowiązującej Konstytucji RP i utrzymanie wcześniej wypracowanej pozycji Polski w Unii Europejskiej nie powinni w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019) głosować na kandydatów zgłoszonych przez obecnie rządzącą koalicję, lecz na kandydatów rekomendowanych przez Koalicję Europejską.

Obywatelu! Jeśli nie akceptujesz tych stwierdzeń i nie podążysz za tym apelem, nie oczekuj, że kiedy Cię skrzywdzą, upokorzą, zdehumanizują i przyjdą po Ciebie, ktokolwiek za Tobą stanie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Prawo i Sprawiedliwość jest pierwszą polską partią rewolucyjną od czasu powstania PZPR w 1948 r.

Fundamentem programu wyborczego PiS jest zanegowanie przemian ustrojowych w Polsce po upadku komunizmu.

PiS jest ośrodkiem tworzącym i strzegącym tradycyjnej wspólnoty katolickiej i konserwatywnej oraz jednocześnie ośrodkiem władzy, kontroli i opresji społeczeństwa i narzucania interpretacji faktów historycznych i współczesnych, a także myślenia.

PiS cechuje moralna nikczemność, stosownie nachalnej, miałkiej, oszczerczej i kłamliwej propagandy, a jego działania i sposoby sprawowania władzy zmierzają do stworzenia ustroju autorytarnego, podobnego do orwellowskiego "Roku 1984".

PiS wprowadziło do społeczeństwa nastroje homofobiczne i rasistowskie oraz krzewi nietolerancję i przyzwolenie do nienawiści. Pod maską chrześcijańskiego umiłowania życia ukrywa obłudę i pogardę dla ludzi, zwłaszcza tych najsłabszych i niepełnosprawnych.

PiS rozdmuchuje populizm, podzieliło i groźnie spolaryzowało Naród polski, a przy tym obnażyło ignorancję i brak wyższych ambicji naszego społeczeństwa.

PiS wprowadziło bezrefleksyjne rozdawnictwo pieniędzy ludziom i swoim funkcjonariuszom, którego negatywnymi skutkami będą musieli zająć się następcy. PiS lekceważy dialog i konsultacje społeczne z suwerenem, a przez to drastycznie osłabiło pozycję Rady Dialogu Społecznego.

Zrujnowanie programów wytwarzania mocy z odnawialnych źródeł energii i brnięcie w paliwa kopalne, w tym w ogromnej proporcji importowany węgiel wstrzymuje jedynie słuszny kierunek rozwoju przemysłu energetycznego i rujnuje perspektywy polepszenia jakości powietrza, a zatem zdrowia obywateli.

Nierozwiązany problem służby zdrowia i stworzenie nowych problemów, np. w szkolnictwie podstawowym i średnim świadczy ewidentnie o nieudolności i nieprofesjonalności rządu PiS.

Nadrzędność interesów partyjnych nad interesami Polski, narodowy egoizm i towarzysząca mu antyeuropejskość i antagonizowanie z różnymi krajami, wszechobecność narodowo-nacjonalistycznej narracji, serwilizm wobec Stanów Zjednoczonych, upartyjnienie polityki i służby zagranicznej oraz szybko postępująca deprofesjonalizacja polskiej dyplomacji to jeszcze jedna kategoria negatywnych cech tej partii.

Bez połączenia naszych sił w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także późniejszych – do naszego Sejmu i Senatu (między 12.10 i 12.11.2019) – godzimy się i skazujemy na izolację Polski od zachodniej demokracji i decydowanie o naszych losach przez ultrakonserwatywny, klerykalny, populistyczny reżim.

Niech dopełnieniem powyższego będą słowa prezesa PiS, które wypowiedział podczas spotkania w Łodzi 29 września 2019 roku:

"Nie możemy pozwolić na to, żeby społeczeństwo miało wiedzieć, że my kłamiemy." – Źródło: https://natemat.pl/250623,jaroslaw-kaczynski-o-klamstwie-co-mial-na-mysli-zapytalismy-politykow-pis.

Pamiętajmy, że w całej długiej historii świata największe krzywdy wyrządziły ludzkości dominujące obłąkane miernoty.

Tylko zdecydowane zwycięstwo Koalicji Europejskiej jest gwarancją utrzymania liberalnej, nowoczesnej i demokratycznej Polski w Europie.


Powody złożenia podpisu

  • Artykuł. Zgadzam się z tezami.

Nowe informacje

2019-03-01 17:01:23 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-02-28 13:05:45 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-02-28 12:16:27 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-02-28 11:56:55 +0100

Zebrano 10 podpisów