Przejdź do treści głównej

Do: European Commission, fellow Europeans/ Komisja Europejska, Europejki i Europejczycy

Stand up for our common rights as EU citizens / Wzywamy do obrony praw obywatelek i obywateli UE

Stand up for our common rights as EU citizens / Wzywamy do obrony praw obywatelek i obywateli UE

[POLSKI]

My, polskie kobiety, wzywamy Europejki i Europejczyków oraz Komisję Europejską do obrony naszych wspólnych praw jako praw obywateli i obywatelek Unii Europejskiej.

- Prawa kobiet w Polsce zostały brutalnie ograniczone przez nielegalnie upolityczniony Trybunał Konstytucyjny, który w czasie pandemii nieludzko zakazał aborcji w sytuacjach nieuleczalnych wad płodu, zmuszając nas do protestowania.

- Polscy obywatele i obywatelki są represjonowane, zarówno przez umundurowaną, jak i tajną policję. Ta ostatnia zachowuje się jak białoruski OMON. Używa gazu łzawiącego oraz atakuje pokojowo demonstrujące kobiety i nastolatków pałkami teleskopowymi.

- Rząd PiS chce zawetować budżet UE, co zaszkodzi 500 milionom obywateli UE, ale umożliwi temu rządowi kontynuację naruszania zasad praworządności i dalsze nękanie obywatelek i obywateli.

- Trzech niezależnych polskich sędziów zostało nielegalnie zawieszonych w orzekaniu przez upolitycznioną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, z naruszeniem postanowienia tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości UE.

Nie poddamy się. Będziemy nadal bronić praw naszych córek, sióstr i przyjaciółek oraz wszystkich obywateli. Ale w obliczu rażącego naruszania praworządności i skierowania instytucji państwa przeciwko nam, potrzebujemy wsparcia ze strony Komisji Europejskiej i innych obywateli UE.

Współobywateli i współobywatelki Unii Europejskiej prosimy o solidarne wsparcie naszej walki o prawa człowieka i praworządność.

Wzywamy Komisję Europejską do podjęcia niezbędnych kroków w sprawie naruszania przez Polskę zobowiązań państwa członkowskiego, zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego zawartym w rezolucji z dnia 17 września 2020 r., oraz wszelkich innych środków, którymi dysponuje, aby wyegzekwować od obecnego rządu obowiązek poszanowania i zabezpieczenia naszych praw.

UE nie może pozwolić swojemu państwu członkowskiemu stać się opresyjnym, dystopijnym Gileadem z „Opowieści Podręcznej”.

[ENGLISH]

We, the women of Poland, call on our fellow Europeans and the European Commission to stand up for our common rights as EU citizens.

- Women's rights in Poland have recently been limited by Poland's illegally and politically captured Constitutional Tribunal, which has inhumanly banned abortion in case of uncurable defects of the fetus, amid a pandemic forcing us to protest instead of protecting ourselves.

- Polish citizens are being repressed whilst holding peaceful demonstrations by both uniformed and undercover police. The latter are behaving like the Belarusian OMON, beating peacefully demonstrating women and teenagers.

- The PiS government wants to veto the EU budget, which will harm all 500 million EU citizens, but it will enable the current Polish government to continue breaching the rule of law and harass us.

- Three independent Polish judges have been illegally suspended in their posts by a politically selected inquisitorial Disciplinary Chamber of the Polish Supreme Court, with breach of the interim injunction issued by the Court of Justice of the EU.

We will not give up. We will stand up for the rights of our daughters, sisters and friends and all citizens. But in the face of their illegal violation on the rule of law and our state institutions being directed against us instead of protecting us, we need the EU Commission’s help and fellow Europeans’ support.

We call on our fellow UE citizens to support us in our fight for human rights and rule of law. We request the EU Commission initiate necessary infringement procedures as requested by the European Parliament in its Resolution dated 17 September 2020 and any other means it has at its disposal to force our current government to respect our rights.

The EU cannot allow Poland, its member state to become an oppressive, dystopian Gilead from “The Handmaid’s Tale”, can it?

/foto: Marta Bogdanowicz/

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Od 22 października 2020 roku setki tysięcy osób w całej Polsce protestuje, poruszone decyzją politycznie obsadzonego Trybunału Konstytucyjnego, która jeszcze bardziej ogranicza dostęp do aborcji w Polsce. Rząd zwleka z wdrożeniem tej decyzji, ale protesty trwają dalej. Teraz celem protestów jest obalenie rządu prawicowego PiS, który rządzi od 2015 roku, a którego działania prowadzą do katastrofalnych skutków, dla Polski i Europy.

Since 22 October 2020, hundreds of thousands of people across Poland have been protesting, moved by the decision of the politically-managed Constitutional Court, which further restricts access to abortion in Poland. The government is delaying the implementation of this decision, but the protests continue. The aim of the protests is now to overthrow the right-wing Law and Justice (PiS) government, which has been in power since 2015 and whose actions lead to catastrophic consequences, for Poland and Europe.

Nowe informacje

2020-11-29 13:32:38 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2020-11-26 12:56:32 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2020-11-26 12:01:08 +0100

Zebrano 500 podpisów

2020-11-26 11:40:26 +0100

Zebrano 100 podpisów

2020-11-26 11:37:56 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-11-26 11:21:03 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-11-26 11:00:32 +0100

Zebrano 10 podpisów