Przejdź do treści głównej

Do: Radni Miasta Gdańska

STOP wycince lasu przy plaży w Brzeźnie

STOP wycince lasu przy plaży w Brzeźnie

PETYCJA o przełożenie głosowania nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 0315 „Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II”

W czwartek, 25 lutego 2021 odbędzie się Sesja Rady Miasta Gdańska. W porządku obrad sesji jest plan dla zagospodarowania części Pasa Nadmorskiego w Brzeźnie, od deptaka do molo w kierunku ronda „Pod Budami”.

Zwracamy się do Radnych Miasta Gdańska o zdjęcie tego punktu z porządku obrad Sesji RMG i przełożenie głosowania o kilka miesięcy, ze względu na potrzebę wyjaśnienia kontrowersji, związanych z wycinką kilku hektarów lasu w Brzeźnie i wprowadzenia na wykarczowany teren kilkupiętrowej zabudowy.

Kontrowersje budzą przede wszystkim ZWIĄZANE Z KLIMATEM, DŁUGOFALOWE SKUTKI wykarczowania i zabudowania części lasu i łąk w jednym z najatrakcyjniejszych terenów rekreacyjnych Gdańska, tuż przy plaży w Brzeźnie.
Szczegółowe informacje: http://bit.ly/3s6gBn6

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Po pierwsze: KLIMAT i PRZYRODA
Plan wycięcia kilku hektarów bażynowego lasu, stanowiącego obszar ochronny dla nadmorskich wydm i zastąpienia go kilkupiętrową zabudową jest szczególnie groźny w czasie trwającej KATASROFY KLIMATYCZNEJ. Stanowi on REALNE ZAGROŻENIE zasypaniem terenów Pasa Nadmorskiego przez wydmy, a także zalaniem przez wody Bałtyku, co prognozują naukowcy już na najbliższe kilkadziesiąt lat, czyli za życia części z nas i z pewnością naszych dzieci i wnuków. Ostrzegają przed tym w swojej najnowszej ekspertyzie naukowcy z interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk (PAN).
Link: http://bit.ly/3uj2GfF

W 2011 roku eksperci Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Pomorski opracowali kompleksową inwentaryzację przyrodniczą Pasa Nadmorskiego na odcinku Jelitkowo-Brzeźno. Ekspertyza potwierdziła unikalne bogactwo przyrodnicze tego fragmentu Pasa Nadmorskiego, stąd też naukowcy rekomendują jego ochronę, a nie wycinkę lasu i zniszczenie zabudową, parkingami i drogą dla samochodów.
Link: https://bit.ly/2NoKCQv

Po drugie: TURYSTYKA NA ŁONIE NATURY
Wbrew opinii przedstawianej przez władze Gdańska, zastąpienie fragmentu naturalnego siedliska przyrodniczego kolejnymi obiektami urbanistycznymi nie wpłynie, w naszej opinii, na rozwój turystyki. Wypoczywający nad polskim morzem turyści, a przede wszystkim mieszkanki i mieszkańcy Gdańska chcą odpoczywać na łonie przyrody, a nie kolejnych budynków, apartamentowców, samochodów, parkingów i sklepów. Tych na terenie Gdańska jest pod dostatkiem, mamy też ciągle niezabudowane atrakcyjne tereny pod nową zabudowę, np. Letnicę, sąsiadującą z Brzeźnem czy śródmiejskie Młode Miasto na terenach po Stoczni Gdańskiej.

Po trzecie: ZAGROŻENIE DLA UJĘĆ WODY PITNEJ
Największe obawy budzą zapisy planu, znoszące dotychczasową skuteczną ochronę ujęć wody „Zaspa Wodna” i „Czarny Dwór”. W projekcie mpzp 0315 dozwolono na podziemną zabudowę na parkingi i usługi, co zagraża zbiornikom wód podziemnych, stanowiących rezerwuar wody pitnej dla m.in. Wrzeszcza i Zaspy.

Powyższe zagrożenia zostały zgłoszone przez kilkadziesiąt osób jako uwagi do mpzp 0315 do Biura Rozwoju Gdańska, jednak wszystkie kluczowe uwagi zostały odrzucone przez Piotra Grzelaka, Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska.

Apelujemy do Państwa Radnych o rozwagę przy podejmowaniu decyzji w tak kluczowej sprawie dla mieszkańców i klimatu i prosimy o przełożenie głosowania, by zyskać czas na wyjaśnienie kontrowersyjnych zapisów, planowanych w mpzp 0315 w rejonie alei Hallera i Jantarowej II w gdańskim Brzeźnie.
Link do mpzp 0315: http://bit.ly/37xmTEG
Link do rozpatrzenia uwag do mpzp 0315: https://bit.ly/3pDxkwG

Apel do Radnych Miasta Gdańska przygotowała społeczna Inicjatywa Zielona Fala -Trójmiasto
Apel popierają:
1/ Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski
2/ Grupa lokalna Greenpeace w Trójmieście
3/ Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Trójmiasto
4/ Extinction Rebellion Trójmiasto
5/ Partia Zieloni Region Pomorski

Sposób dostarczania

Podpisy do wszystkich Radnych Miasta Gdańska prześlemy e-majlem we wtorek, 23 lutego 2021

Nowe informacje

2021-02-22 21:36:55 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2021-02-21 14:15:01 +0100

Zebrano 500 podpisów

2021-02-20 18:18:46 +0100

Zebrano 100 podpisów

2021-02-20 15:15:40 +0100

Zebrano 50 podpisów

2021-02-20 14:10:12 +0100

Zebrano 25 podpisów

2021-02-20 12:43:20 +0100

Zebrano 10 podpisów