• Nie chcemy smogu w Szczecinie
  Smog zabija! W całej Polsce rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 48 tysięcy osób. Problem bezpośrednio powiązany jest z niską emisją – spalaniem węgla, drewna i odpadów w gospodarstwach domowych. Świadczy o tym skrajne nasilenie zjawiska w miesiącach zimowych, czyli w sezonie grzewczym. Władze miast i gmin mogą angażować się w szereg innych działań takich jak edukowanie o zagrożeniach czy też dofinansowywanie wymiany palenisk, wprowadzenie zwolnień podatkowych dla gospodarstw, które przeszły na bardziej przyjazne środowisku sposoby ogrzewania czy też inwestowanie w wprowadzenie centralnego ogrzewania w miejscach gdzie jest to możliwe. Wiele osób w Polsce uważa, że spalanie odpadów jest OK. Odpowiednie służby powinny (straż gminna lub miejska) powinny otrzymać od władz specjalne uprawnienia w zakresie kontroli palenisk na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, a władze powinny monitorować ich realizację. Aby to się stało, potrzebne jest zbudowanie w naszym mieście społeczności, która będzie naciskać w tej sprawie. Pierwszy krok to podpisanie apelu o wprowadzenie najpilniejszych działań. Podobne podjęły już samorządy w różnych miejscach w Polsce. Władze samorządowe na poziomie województwa mogą przyjmować uchwały antysmogowe, które ograniczają emisję szkodliwych substancji powstające podczas ogrzewania domów. Właśnie taką uchwałę przyjął Sejmik Województwa Małopolskiego. Prace nad uchwałami trwają w woj. śląskim i dolnośląskim. Jednak problem smogu występuje w całym kraju i wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach administracji. Niezależnie od działań podejmowanych na poziomie państwa i województwa, władze gmin i miast także mogą lepiej chronić swoich mieszkańców przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. Nasze postulaty to niezbędne minimum, aby chronić zdrowie i życie. Nie daj się truć ani jeden dzień dłużej. Podpisz i udostępnij apel!
  42 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Mariusz Turbo
 • Nie chcemy smogu w Gdańsku
  Smog zabija! W całej Polsce rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 48 tysięcy osób. Problem bezpośrednio powiązany jest z niską emisją – spalaniem węgla, drewna i odpadów w gospodarstwach domowych. Świadczy o tym skrajne nasilenie zjawiska w miesiącach zimowych, czyli w sezonie grzewczym. Władze miast i gmin mogą angażować się w szereg innych działań takich jak edukowanie o zagrożeniach czy też dofinansowywanie wymiany palenisk, wprowadzenie zwolnień podatkowych dla gospodarstw, które przeszły na bardziej przyjazne środowisku sposoby ogrzewania czy też inwestowanie w wprowadzenie centralnego ogrzewania w miejscach gdzie jest to możliwe. Wiele osób w Polsce uważa, że spalanie odpadów jest OK. Odpowiednie służby powinny (straż gminna lub miejska) powinny otrzymać od władz specjalne uprawnienia w zakresie kontroli palenisk na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, a władze powinny monitorować ich realizację. Aby to się stało, potrzebne jest zbudowanie w naszym mieście społeczności, która będzie naciskać w tej sprawie. Pierwszy krok to podpisanie apelu o wprowadzenie najpilniejszych działań. Podobne podjęły już samorządy w różnych miejscach w Polsce. Władze samorządowe na poziomie województwa mogą przyjmować uchwały antysmogowe, które ograniczają emisję szkodliwych substancji powstające podczas ogrzewania domów. Właśnie taką uchwałę przyjął Sejmik Województwa Małopolskiego. Prace nad uchwałami trwają w woj. śląskim i dolnośląskim. Jednak problem smogu występuje w całym kraju i wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach administracji. Niezależnie od działań podejmowanych na poziomie państwa i województwa, władze gmin i miast także mogą lepiej chronić swoich mieszkańców przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. Nasze postulaty to niezbędne minimum, aby chronić zdrowie i życie. Nie daj się truć ani jeden dzień dłużej. Podpisz i udostępnij apel!
  57 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) marta paradowska Picture
 • Nie chcemy smogu w Tomaszowie Mazowieckim
  Smog zabija! W całej Polsce rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 48 tysięcy osób. Problem bezpośrednio powiązany jest z niską emisją – spalaniem węgla, drewna i odpadów w gospodarstwach domowych. Świadczy o tym skrajne nasilenie zjawiska w miesiącach zimowych5 – sezonu grzewczego. Władze miast i gmin mogą angażować się w szereg innych działań takich jak edukowanie o zagrożeniach czy też dofinansowywanie wymiany palenisk, wprowadzenie zwolnień podatkowych dla gospodarstw, które przeszły na bardziej przyjazne środowisku sposoby ogrzewania czy też inwestowanie w wprowadzenie centralnego ogrzewania w miejscach gdzie jest to możliwe. Aby to się stało, potrzebne jest zbudowanie w naszym mieście społeczności, która będzie naciskać w tej sprawie. Pierwszy krok to podpisanie apelu o wprowadzenie najpilniejszych działań. Podobne podjęły już samorządy w różnych miejscach w Polsce. Władze samorządowe na poziomie województwa mogą przyjmować uchwały antysmogowe, które ograniczają emisję szkodliwych substancji powstające podczas ogrzewania domów. Właśnie taką uchwałę przyjął Sejmik województwa Małopolskiego. Prace nad uchwałami trwają w woj. śląskim i dolnośląskim. Jednak problem smogu występuje w całym kraju i wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach administracji. Niezależnie od działań podejmowanych na poziomie państwa i województwa, władze gmin i miast także mogą lepiej chronić swoich mieszkańców przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. Nasze postulaty to niezbędne minimum, aby chronić zdrowie i życie. Nie daj się truć ani jeden dzień dłużej. Podpisz i udostępnij apel!
  8 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Piotr Cykowski | Akcja Demokracja Picture
 • Polacy powinni oddychać czystym powietrzem!
  Ten apel jest ważny dla każdego Polaka mieszkającego w Polsce! Życie w mieście to wypalenie 4-15 papierosów dziennie przez każdą osobę, nawet dzieci. Mieszkanie w miastach to około 20 miesięcy życia krócej z powodu chorób wywoływanych powietrzem o fatalnej jakości. Dlatego prosimy o podpisanie tego apelu i rozpowszechnienie go dalej. Za pomoc dziękuję w imieniu kampanii Polska Oddycha.
  1 029 z 2 000 Podpisy
  Utworzył(a) Maciej Psych Smykowski
 • Żądamy zawetowania "reformy"edukacji
  Pod tym względem wprowadzania reform sytemu edukacji przykład powinniśmy wziąć z Finlandii, która reformę swojego systemu rozpoczęła w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i przeprowadzała ją systematycznie, powoli i łagodnie, dbając o interes ucznia. Dlatego należy powtórzyć, że wszyscy widzimy konieczność zaprowadzenia zmian w polskiej edukacji, która nie jest idealna. Niech będą to jednak zmiany rozciągnięte w czasie, przemyślane i kompleksowe. Miejmy pewność, że zmiana systemu szkolnictwa obejdzie się bez straty dla polskich uczniów. Pańskie weto jest w stanie rozpocząć na nowo ogólnopolską debatę na temat zmian w oświacie. Debatę potrzebną i wyważoną, w której główną rolę powinny odgrywać fakty i badania, nie emocje ani kalkulacje polityczne. W kwestii tak ważnej jak edukacja, która leży przecież u podstaw kształtowania nowoczesnego społeczeństwa, nie można pozwolić sobie na nieprzemyślane eksperymenty. Dlatego właśnie kierujemy do Pana powyższy apel, na którego pozytywne rozpatrzenie liczymy.
  1 123 z 2 000 Podpisy
  Utworzył(a) Artur Ryszkiewicz
 • Godne płace za godną pracę w polskich sądach
  Instytucje publiczne powinny naszym zdaniem stanowić wzór dla działających na rynku firm prywatnych. Mają one 40% udziału w rynku ochrony i 60% usług sprzątania. Od ich postawy zależą standardy, którymi kierują się później wszyscy poważniejsi gracze w tych branżach. Dominacja „kryterium niskiej ceny” skutkowała do tej pory m.in. niskimi płacami oraz niestabilnością zatrudnienia we wspomnianych sektorach. W ostatnich latach media pełne były doniesień o ochroniarzach i sprzątaczkach wypracowujących długie nadgodziny w publicznych instytucjach (w tym w sądach), by związać koniec z końcem. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych dała zamawiającym możliwości wykorzystywania narzędzi, służących walce z patologiami na rynku pracy. Publiczne przetargi nie tylko powinny wspierać płacenie godnej płacy za wykonywaną przez zamawiających pracę, ale również promować stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz zatrudnianie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. długotrwale bezrobotnych czy z niepełnosprawnością). Pełen spis interwencji, podjętych w sądach przez Fundację CentrumCSR.PL oraz NSZZ „Solidarność: http://www.monitoringzzp.pl/wraz-z-nszz-solidarnosc-interweniujemy-w-ministerstwie-sprawiedliwosci/ Zdj. Adrian Grycuk na licencji CC BY-SA 3.0 pl (https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gmach_Ministerstwa_Sprawiedliwo%C5%9Bci_widziany_z_placu_Na_Rozdro%C5%BCu.JPG)
  21 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Bartłomiej Kozek Picture
 • Pomoc dla uchodźców z Aleppo: Tychy
  Jesteśmy krajem, w którym większość mieszkańców deklaruje przywiązanie do chrześcijańskich wartości. Jesteśmy ludźmi, dla których życie ludzkie jest wartością nadrzędną. Naszym obowiązkiem jest pomagać bliźnim, którzy cierpią, których życie i zdrowie jest zagrożone. Tychy są pięknym i zamożnym miastem, żyją tu dobrzy ludzie. Stać nas na taką pomoc. Jest to dla nas wszystkich egzamin z człowieczeństwa. Wierzymy, że jest to możliwe.
  8 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Bogusława Witońska
 • razem możemy więcej: Poznań dla Aleppo
  Nasza postawa teraz określa nasz wymiar człowieczeństwa! Pomagając nie narażamy życia jak w czasie II wojny światowej, a jednak - jako Polacy - nie chcemy jakoś pomagać. Co najwyżej chcemy się zrzucać. Polska nie wycofała się oficjalnie z deklaracji przyjęcia 7.000 uchodźców. Jeśli więc rząd pani Szydło nie potrafi tego zrobić, niech ze zobowiązań wywiążą się Polacy - obywatele!!! Nie ma już na co czekać!
  9 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Adam Soćko
 • Finansowe wsparcie Bielska-Białej dla ofiar z Aleppo i przyjęcie uchodźców z Aleppo
  W Aleppo tysiące cywili narażonych jest na represje i śmierć. Osoby te tracą zdrowie i życie w wyniku działań zbrojnych. Nie są chronione. Ich domy napadają szajki lub oddziały zbrojne. Trwa masowy mord, łamane są prawa człowieka. Wiele narodów, w tym polski, doznały, doznają i będą doznawać cierpień z rąk okupanta. Wojna jest okrutna, a ci, którzy ją toczą, nie przestrzegają praw jednostki do życia. Naszym obowiązkiem jest wspierać cierpiących. Jeśli nie pomożemy ratować zdrowia i życia mieszkańców Aleppo i innych uchodźców z objetej wojną Syrii, nie możemy nazywać się ludźmi. A co dopiero Chrześcijanami. Odpowiedzialność za pomoc im leży po stronie każdego człowieka, ale to osoby na szczeblu rządzącym, które dysponują środkami i mają wpływ na politykę miasta, czy też państwa, są szczególnie odpowiedzialne za działania w imieniu obrony życia. Jeśli my nie pomożemy dziś, nie będziemy mieć moralnego prawa do prośby o pomoc w przyszłości!
  12 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Agnieszka Będkowska-Kopczyk Picture
 • Szczecin pomaga Aleppo
  Niech Szczecin pokaże Europie i światu, że jest miastem ludzi o wielkich sercach, ludzi, ktorzy są skłonni wyciągnąc pomocną rękę do potrzebującego! Szczecin jest miastem o skomplikowanej i trudnej historii, pełen ludzi, ktorzy bądź sami przeszli wojne, bądź jej następstwa w postaci stalinizmu i komunizmu. Młode pokolenia w Szczecinie są o tyle mądrzejsze od ich niektórych zachodnioeuropejskich rowieśników, że wiedzą zarówno ze szkolnych jak i z domowych historii co to jest wojna, co to jest śmierć z rąk wroga, strach, ból, co to jest ucieczka, czym jest opuszczczenie własnego domu, czym jest wygnanie, tułaczka, brak podstawowych środków do życia, głód, choroba. Niech Szczecin pokaże swoją mądrośc i wielkośc! Szczegolnie w tych niespokojnych czasach, gdy rownież i polskie spoleczenstwo jest pełne nienawiści i podziałów. Niech miasto Bałtyku, rybaków, Odry, stoczni, miasto strajków, miasto dążace od zawsze do rozwoju i wolności pokaże solidarnośc ponad podziałami!
  7 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Ce Ci Picture
 • Kraków dla ludzi z Aleppo
  Po 35 latach od stanu wojennego w Polsce, po 70 latach od końca II Wojny Światowej rodacy zapomnieli co oznacza słowo "wojna" i jakie tragedie niesie. Rząd RP odmawia pomocy - może akcja Prezydentów miast i promowanie zbiórki wśród zwykłych obywateli dałoby szansę na organizowanie się oddolnego ruchu pomocy ofiarom tamtej wojny. Osobiście nie zapomniałem, jak wielka pomoc płynęła do Polski w 1982, 1983 a nawet później.
  2 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Jerzy Piotr Kunce
 • SOS dla Syrii: Augustów
  Miliony ludzi z Syrii, z Iraku i z wielu innych miejsc poszukują bezpiecznego miejsca do życia. Niestety, często się zdarza, że media i politycy nazywają 'terrorystami' ludzi, którzy właśnie próbują uciekać od terrorystów. Tym samym sieją strach i nieufność. To skandal! Nie powinno tak być. Dajmy choć trochę nadziei tym, którzy uciekają od wojny. Gdyby każde miasto zaopiekowało się jedną rodziną syryjską, świat stałby się lepszy. Przecież wszyscy jesteśmy ludźmi. Chcemy żyć w pokoju, chcemy wychowywać nasze dzieci. Żyjemy w czasach, w których szczególnie potrzebna jest międzyludzka solidarność. Może my kiedyś też będziemy potrzebować pomocy.
  4 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Małgorzata Szczecina Picture